Kursus: Step 1   


2 dages intensiv teori og træning med Neil Dawson og Brenda Mc Hugh,

fra Family Service and Education Center, London  -  (denne del af kurset foregår på engelsk).

 

4 dages oplæg med teori og praktiske øvelser med Tommy Hjordt og Henriette Wilson, omkring:

 

  • Et historisk rids om Marlborough, og noget om hvad det kræver.
  • Hvilke kompetencer skal der udvikles, for at komme godt fra start.
  • Familieklassens fysiske rammer
  • Udarbejdelse af matriale.
  • Procedure ved visitering.
  • Det første møde med familien.
  • Implementering på skolerne
  • Hvordan I bliver klar til start.
  •  Indskrivningsmøde.>
  • Hvordan skabes de trygge rammer for familierne.
  • Relationsarbejde, opmærksomhed på hvor og hvornår det har betydning.
  •  Familierne i centrum, "ekspert på deres eget liv".

 

2 Teoretiske undervisningsgange om:

   • At skabe kontekst til for forandring, om kontekstbegrebet, de systemiske grundbegreber.
   • Cirkularitet, hypotesedannelse og neutralitet.
   • Løsningsfokuseret metode og tilgang.

   


  Pris inkl. forplejning: 12.800,-