Eksempel på indhold i en temadag med teori:

 

    Domænetankegangen

    Løsningsfokuseret  tilgang

    Gennemsigtighed i flerfamiliearbejdet

    Sytemisk teori omsat til pædagogisk praksis

    Den narrative tilgang i Flerfamiliearbejdet.

 

 

Eksempel på indhold i en temadag med praksis øvelser:

 

    Identificere et tema, og derefter arbejde med det i praksis/aktiviteter.

    Rollespil

    Efterfølgende refleksioner

 

    Intervenere, hvordan og hvornår.

    Hvornår konstatere det er et mønster..

    Forskellige måder at intervenerer på.

  

    Positionering.

    Hvilke muligheder har I på gulvet -

 

    Refleksion over lærens rolle

 

    Hvor tages/gives ansvaret til forælderen.