Kursus: Step 2   


2 dages intensiv teori og træning med Neil Dawson og Brenda Mc Hugh,

fra Family Service and Education Center, London  -  (denne del af kurset foregår på engelsk).

 

4 dages oplæg med teori og praktiske øvelser med Tommy Hjordt og Henriette Wilson, omkring:

 

  • Skolearbejde/relationsarbejde.
  • Flerfamiliearbejde/behandlingsarbejde.
  • Intervenere, hvordan og hvornår.
  • Identificerer et tema, og derefter arbejde med aktiviteter.
  • Refleksion i en flerfamiliekontekst.
  • Refleksion over lærens rolle i konteksten, hvor ansvaret tages/gives til forælderen.
  • Positionering.
  • Interview.
  • En systemisk tilgang til henvisning af familier.
  • Domænetanken i praksis.
  • Identificerer et tema/problem, hvordan arbejde med det i praksis.
  • Barnets stemme.
  • FST(Forældre Support Team) arbejde.

 

Derudover, vil der være 4 gange á 3 timer med fælles supervision og refleksion, her afklares konteksten fra gang til gang. 


 

Pris inkl. forplejning: 11.800,-